W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości wykonywania prac związanych z wymianą pieców i termomodernizacją informujemy, że wszelkie prace mogą zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Barlinek na realizację zadania. Informacja ta jest podana w opublikowanych 15.06.2020 r. na stronie internetowej Gminy Barlinek Regulaminach dla działań:  

- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” – działanie 2.14,

- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych” – działanie 2.15.

Mówi o tym § 13 ust. 3 wymienionych regulaminów:

„Rozpoczęcie zadania przed podpisaniem umowy może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy lub rozwiązaniem umowy ze strony Gminy. Przy decyzji o odstąpieniu od podpisania umowy lub rozwiązaniu umowy ze strony Gminy uwzględnia się stopień zaawansowania zadania przed terminem podpisania umowy, tzn. przed podpisaniem umowy dopuszcza się wyłącznie wykonanie dokumentacji projektowej”.

 

UM Barlinek