W dniu 22 października 2021 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą Sebastian Owczarz z siedzibą w Moczkowie umowę na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa ulicy Kościuszki i ulicy Pułaskiego w Barlinku”.

W ramach umowy z Wykonawcą wykonany będzie następujący zakres robót:

  • przebudowa drogi na długości łącznie około 600 metrów;
  • w zakresie ul. Kościuszki – wymiana nawierzchni jezdni z wyregulowaniem jej szerokości, wykonaniem chodników dla pieszych oraz wjazdów na przyległe posesje, wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz elementów uspokojenia ruchu. wymiana wpustów deszczowych oraz zwieńczeń studni kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, remont odcinków sieci kanalizacji deszczowej;
  • w zakresie ul. Pułaskiego – wykonanie nowej konstrukcji jezdni z betonowej kostki brukowej.

Za wykonanie projektu budowlanego odpowiadało Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego z siedzibą w Chwalęcicach.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji treści złożonych ofert, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy pzp. Koszt przyjętej oferty to 1 560 424,06 zł brutto.

Powyższe zadanie w zakresie przebudowy ulicy Kościuszki w Barlinku jest finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania tego zadania dotyczącego przebudowy drogi to ok. 934 000,00 zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2022 r.