Żołnierze wyklęci

W 2011 roku na mocy uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polski ustanowiono dzień 1 marca Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych jako upamiętnienie zasług i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski.

Żołnierze Wyklęci stawiali opór sowietyzacji Polski walcząc, w podziemiu niepodległościowym, z komunizmem i podporządkowaniem się ZSRR. Nieprzychylna im Polska Ludowa nazwała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Działania Żołnierzy Wyklętych były pierwszą interakcją przeciwko sowieckiej agresji i wyznaczonej siłą komunistycznej władzy, która pozbawiając ich wszelkich praw, uczyniła z nich wrogów narodu. Uczestnicy ruchu partyzanckiego byli tropieni po lasach oraz więzieni i mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. Liczbę̨ członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Walczyli nie tylko na terenach obecnej Polski, ale również̇ Kresach Wschodnich, wchodzących w skład II RP zagarniętych przez Sowietów po konferencji jałtańskiej. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku.

Nazwa „Żołnierze Wyklęci” została po raz pierwszy użyta w 1993 roku w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, autorstwa Leszka Zebrowskiego. Wcześniej uczestników partyzanckiego ruchu określano jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”.

Powojenna konspiracja niepodległościowa, którą m.in. tworzyli Żołnierze Wyklęci była jedną z najliczniejszych zorganizowanych form oporu społecznego przeciwko obozowi władzy.

W 2013 roku grupa pasjonatów chcąc upamiętnić heroizm walczących zorganizowała w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, który w następnych latach dzięki wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja zaczął nabierać ogólnokrajowego charakteru stając się obecnie jednym z najważniejszych w kraju.

Bieg „Tropem Wilczym” był także wielokrotnie organizowany w Barlinku, niemniej jednak w tym roku mając na uwadze względy bezpieczeństwa bieg nie będzie realizowany.